Om FOKUS

FOKUS är varierade aktiviteter anpassade för barn mellan 1 och 6 år.

Givetvis är även äldre barn välkomna,och alla kan utföra aktiviteterna efter

egen nivå och förmåga.


Under hösten kommer att träffas under några lördagar och söndagar.

Tiderna kommer att variera en aning, så titta i programmet, bloggen eller vår sida på facebook

för att veta vad som gäller för kommande aktivitet.

Där hittar ni också information om var aktiviteten kommer att hållas.


Vid varje aktivitet kommer det att finnas två ledare som håller i aktiviteten.

Ni som föräldrar är själva med och ansvarar för era barn.

Föreningen har ingen medlemsavgift men varje aktivitet kostar 10 kronor per barn.

Avgiften går direkt till verksamheten och lämnas till någon av ledarna som håller i aktiviteten.


Varmt välkomna

torsdag 2 juli 2015

Lima- procentuellt oprioriterade?

Under våren 2014 byggdes en lekplats i Lima, alldeles intill Äråbadets badplats. Lekplatsen byggdes ideellt av oss i Föreningen Fokus i Lima och bekostades till största del av Besparingsskogen, EU-medel, fonder och lokala företagare.

Den mark som nyttjades tillhör kommunen, och av den anledningen tillfaller även lekparken just kommunen. Lekplatsen är alltså bekostad av olika intressenter, byggd ideellt och ”skänkt” till kommunen. På det viset gick det till när Malung- Sälens kommun fick en lekplats, utan någon större insats. Dock ska kommunen stå för underhållet i denna, sin egen, anläggning. 

I maj 2014 invigde vi lekplatsen. Till den dagen bjöd vi bland annat in samtliga representanter i kommunstyrelsen. Tyvärr infann sig ingen representant från kommunen. Vi har inte fått någon form av tack heller. Självklart är det inget krav från vår del, men det är klart att det hade uppskattats. (om det inte är så att man ser lekparken mer som ett problem som man måste underhålla med gräsklippning och sandpåfyllning)

I dagarna släppte kommunen årets sommarlovsprogram för sommaren 2015. I denna beskrivs Äråbadet tydligt och detaljerat. Dessvärre missade man att nämna att kommunen äger en nybyggd lekplats på samma gräsyta.

Även på kommunens hemsida kan man läsa denna tydliga och beskrivande text om badplatsen. Dock missade man även här, att nämna att man äger denna nya lekplats.

Nu, i maj 2015, nås vi även av informationen att kommunen bekostar en lekplats på Malungs camping vid Bullsjön. Vi får reda på att kommunen har ett driftavtal med campingen som innefattar underhåll av lekplatsen. Då lekplatsen vid Bullsjön blivit utdömd för ett par år sedan väljer man nu att bygga en ny. Och i samtal med en av ansvariga tjänstemän får vi informationen att detta är viktigt för kommunens egenintresse eftersom det gynnar antalet stjärnor för campingen.

Om vi backar bakåt ett par år, vill vi berätta att föreningen Fokus i Lima skickat in en skriftlig förfrågan om ekonomiskt stöd, samt en projektplan för en lekplats vid Äråbadet i Lima. Detta sker i november 2012. Vi får då till svar från en enskild politiker att ”Budgeten tas på måndag med rejäla nedskärningar redan. Så det är nog svårt med ytterligare projekt då.”  Fyra dagar senare beslutas om kommunens investeringsplan för åren 2013, 2014 och 2015. I den investeringsplanen budgeteras en lekplats vid Bullsjön för 1 000 000, året 2014. Den summan är mer än dubbelt så hög som den totala budgeten för lekplatsen i Lima.  

Vi har i dagarna kontaktat kommunen för att uttrycka vår besvikelse över att den insats vi lagt ner, inte tycks vara viktig för marknadsförandet av kommunen. Vi har även ifrågasatt hur det kommer sig att satsningarna på olika håll i kommunen tycks se så olika ut. De svar vi fått då från en av de ansvariga tjänstemännen är att campingen i Malung tillhör kommunen, och därför ligger i dess intresse. Men vi har även fått till svar att man i kommunfullmäktige prioriterar procentuellt efter befolkningsmängden. Det är inte så att Lima glöms bort. Det är helt enkelt en matematisk uträkning. Och då säger det ju sig självt när Lima kommer att prioriteras.  

Vi funderar nu på, om det finns några förslag som kommer att gynna Limas befolkning, som man kommer att försöka få med i kommande investeringsplan för åren 2016, 2017, 2018?

Vi funderar även på hur man ska kunna locka folk att flytta in i samtliga byar mellan Malung och Sälen, när kommunens tjänstemän så tydligt talar om för oss att man prioriterar orter procentuellt efter invånarantalet?

Hälsningar Fokus i Lima
Skrivet i maj 2015Inga kommentarer:

Skicka en kommentar